[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Demokratiutredningen och risk för åsiktsregistrering?Hej!

Har någon reflekterat över demokratiutredningens förslag om
folkmotioner? SOU 2016-5
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20165/
del 1 sidan 503  och framåt?

I grunden låter det vällovligt - om man kan samla ihop tillräckligt
många namn kan, enligt utredningen, grupper av medborgare få förslag
behandlade i kommun-/landstingsfullmäktige och på sikt kanske även riksdag.

Det jag nu funderar över är det att utredningen föreslår att en
nationell webbplats ska inrättas för dessa namninsamlingar. (sid 508 och
framåt) Naturligtvis praktiskt utifrån perspektivet att varje enskild
kommun inte ska behöva uppfinna hjulet igen, men ...

Denna webbplats kommer ju efter ett tag sannolikt att sitta med väldigt
ingående kunskap om enskilda medborgares åsikter i olika frågor. Kort
sagt: ett väldigt effektivt verktyg för åsiktsregistrering.

Eller skulle det vara tekniskt möjligt att bygga system som samtidigt
håller rätt på att det är "godkända" individer (som är folkbokförda i
rätt kommun, att man inte skriver på dubbelt) som skriver på en sådan
folkmotion, men ändå på något vis anonymiserar vem som skrivit på vad
och framför allt som ser till att inte enskilda individers åsikter i
olika frågor går att koppla ihop?

Är detta i så fall något som DFRI skulle kunna tänkas skriva remissvar
om? Sista remissvarsdatum är 21 juni.

-- 

Sus Andersson
sus.andersson@xxxxxxxx
070-953 0166
skype sus_andersson_farad
0xA99DD29F

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan