[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Demokratiutredningen och risk för åsiktsregistrering?-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Ett remissvar borde pusha att DFRI hostar https://at4am.eu/

Vad gäller att godkänna underskrifter borde det finnas material från
utredningarna om  European Citizens' Initiative:

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative

men jag tror att Sverige är så pass tekniskt homogent att det egentligen
inte är ett problem.

Det nämns att personuppgifter "ska få behandlas i syfte att
tillhandahålla en tjänst för insamling av namnunderskrifter" med en lång
svans referenser till olika lagtexter, så "purpose limitation" (alltså
syftet med insamlingen) verkar redan vara på plats.

Hittar inget om åsiktsregistrering, men däremot en massa om
åsiktsrepresentativitet, åsiktsbildning, åsiktsbubblor, åsiktsutbyte,
åsiktsuttryck och åsiktsklyftor.

Men kanske just det ordet saknas.

Tycker annars att det känns lite konstigt att alls föreslå en "nationell
webbplats". Ur ett användarperspektiv ligger ju en webbplats på webben
och inte nödvändigtvis i Sverige.

Men det verkar faktisk som om dom menar att servern ska ligga i Sverige
och driftas av svenskar, närmare bestämt i Västra Götaland av
Länsstyrelsen där :-)

Känns tryggt!

mvh

//ErikOn 12/05/16 00:33, Sus Andersson wrote:
> Hej!
> 
> Har någon reflekterat över demokratiutredningens förslag om
> folkmotioner? SOU 2016-5
> http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/
2016/01/sou-20165/
> del 1 sidan 503  och framåt?
> 
> I grunden låter det vällovligt - om man kan samla ihop tillräckligt
> många namn kan, enligt utredningen, grupper av medborgare få förslag
> behandlade i kommun-/landstingsfullmäktige och på sikt kanske även rik
sdag.
> 
> Det jag nu funderar över är det att utredningen föreslår att en
> nationell webbplats ska inrättas för dessa namninsamlingar. (sid 508 o
ch
> framåt) Naturligtvis praktiskt utifrån perspektivet att varje enskild
> kommun inte ska behöva uppfinna hjulet igen, men ...
> 
> Denna webbplats kommer ju efter ett tag sannolikt att sitta med väldig
t
> ingående kunskap om enskilda medborgares åsikter i olika frågor. Kort
> sagt: ett väldigt effektivt verktyg för åsiktsregistrering.
> 
> Eller skulle det vara tekniskt möjligt att bygga system som samtidigt
> håller rätt på att det är "godkända" individer (som är folkbokförda i
> rätt kommun, att man inte skriver på dubbelt) som skriver på en sådan
> folkmotion, men ändå på något vis anonymiserar vem som skrivit på vad
> och framför allt som ser till att inte enskilda individers åsikter i
> olika frågor går att koppla ihop?
> 
> Är detta i så fall något som DFRI skulle kunna tänkas skriva remissvar
> om? Sista remissvarsdatum är 21 juni.
> 
> 
> 
> 
> 

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iQEcBAEBCAAGBQJXNBaYAAoJEEQJK+0DIPSkw5IIALf9AcVty1T1gcLc6dNZ5x4l
enaweMF9ND1HxCuTlZFsSNDQP9mOUTBUhrzJOn3k1x0eeLaRNHW0CSVT0+oM1a5u
TAAxkGB99AVKt9FtXNLiUs0CiRCZPv2n2Pr49wiWq6XLiid/Kgsjxm9OXsMLbY15
o1U1muC+qV/0ls+uNuuniylmCOPDIMs2G13jYPXYu6OR35XQdf4VLEn9uv024QBT
UPenWLU1Gl3VPTWFiJWAgncMaLfNvnKZatQrzl53Pzgb4o66jJDX77reB98DcNRK
urnUJQU0AF9VVc2CkjdLRCd94RjEuxl9+FpF93HKoJ/2Rom+XejZWrIagkcMlEE=
=FjFP
-----END PGP SIGNATURE-----

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan