[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Kallelse till öppet styrelsemöte DFRI 13 juni klockan 18.00Hej!

Här kommer kallelse till nästa öppna styrelsemöte för DFRI.

Alla medlemmar är välkomna!

Anmäl till dfri@xxxxxxx om du vill närvara! 

Detaljerna hittar du i länken här. Kom gärna med förslag på fler punkter att diskutera på mötet!

https://www.dfri.se/event/styrelsemote-6-2016/

Med vänliga hälsningar.

Malin Crona
malin@xxxxxxxxxxxxx