[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Kameraövervakning ok i TEnsta och Rinkeby enligt kammarrättenhttp://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-Polisen-far-anvanda-kameraovervakning-i-Rinkeby-och-Tensta-juridik/-- 

Sus Andersson
sus.andersson@xxxxxxxx
070-953 0166
skype sus_andersson_farad
pgp 0xA99DD29F

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan