[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI ställer krav på FacebookDFRI har tillsammans med 25 andra organisationer uppmanat Facebook att
öppet berätta om hur de analyserar unga användares sinnesstämningar och
sedan låter annonsörer och andra utnyttja denna information.

https://www.democraticmedia.org/article/groups-call-facebook-disclose-and-explain-its-collection-psychological-insights-about-its

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan