[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Dataskyddsutredningen klarHej!

Dataskyddsutredningen presenterar dataskyddslagen, som om ett år
ersätter PuL och Puf:

  http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201739/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan