[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Översättning av EDRi:s Digital DefendersJag började lite smått, kom till kapitel 4, men nu måste jag göra annat. :D

Jag föreslår att vi ändrar DIGITALA FÖRSVARARNA till DIGITALFÖRSVARARNA. Matchar DATAINKRÄKTARNA bättre.

 

/amel

 

 

Från: karolina@xxxxxxxxxxxxxxx [mailto:karolina@xxxxxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 12 juni 2017 14:10
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [DFRI-listan] Översättning av EDRi:s Digital Defenders

 

Hej aööa!

Ni har säkert hört talas om EDRi:s Privacy for Kids booklet: Your Guide to the Digital Defenders.

Nu håller jag på att översätta häftet till svenska och tar gärna hjälp från er ifall någon skulle ha tid och lust att crowdsourca lite (ni har ju erfarenhet från Lillebror-projektet, tänker jag!) :))) Här finns ett arbetsblad med översättningen; sidnummer står längst till höger, följt av en kolumn med den engelska texten och sedan den svenska översättningen. Har markerat jämna sidor med annan bakgrundsfärg så att det ska vara lättare att orientera sig i dokumentet.

När texten är klar kommer jag att korrläsa den och sedan skicka till EDRi, som har den grafiska mallen för häftet och kan göra en svensk version. Häftet finns redan översatt till flera andra språk, och vi kan väl verkligen inte vara sämre? :D

Egentligen skulle den vara klar till Welcome Refugee Days på Kista bibliotek (där några av er (tror jag?) också kommer att vara integritetsbaristor i en Data Detox Bar), men jag tror att det är lite väl optimistiskt - men målet är förstås så fort som möjligt! Gärna innan juni månads utgång.

Hoppas att ni har möjlighet att hjälpa till! \o/

Hälsar
Karolina Andersdotter