[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Översättning av EDRi:s Digital DefendersOn Mon, 12 Jun 2017, karolina@xxxxxxxxxxxxxxx wrote:Hej aööa!

Ni har säkert hört talas om EDRi:s Privacy for Kids booklet: Your Guide
to the Digital Defenders [1].

Nu håller jag på att översätta häftet till svenska och tar gärna hjälp
från er ifall någon skulle ha tid och lust att crowdsourca lite (ni har
ju erfarenhet från Lillebror-projektet, tänker jag!) :))) Här finns ett
arbetsblad med översättningen [2]; sidnummer står längst till höger,
följt av en kolumn med den engelska texten och sedan den svenska
översättningen. Har markerat jämna sidor med annan bakgrundsfärg så att
det ska vara lättare att orientera sig i dokumentet.

När texten är klar kommer jag att korrläsa den och sedan skicka till
EDRi, som har den grafiska mallen för häftet och kan göra en svensk
version. Häftet finns redan översatt till flera andra språk [3], och vi
kan väl verkligen inte vara sämre? :D

Egentligen skulle den vara klar till Welcome Refugee Days på Kista
bibliotek [4] (där några av er (tror jag?) också kommer att vara
integritetsbaristor i en Data Detox Bar), men jag tror att det är lite
väl optimistiskt - men målet är förstås så fort som möjligt! Gärna innan
juni månads utgång.

Hoppas att ni har möjlighet att hjälpa till! \o/


Hej!

Jag är sent på bollen, och har börjat hjälpa till att översätta
lite. Men källmaterialet i google-dokumentet är inte helt klart i
flera fall, så vissa saker är svåröversatta.

Bra initiativ ändå!

Och för den som är nyfiken på hur översättningen av Lillebror (av Cory
Doctorow) går, så går det framåt! Vi har 44% av innehållet i boken
översatt. Så nu behöver vi lite ytterligare fart på översättandet, som
om ni är intresserad av att hjälpa till så är det bara att höra av
sig.

Det börjar också bli dags att se över själva översättningen som
är gjord, och man kan gå in i Transifex-projektet och göra en
granskning av de översatta styckena. Det är kanske lättare för många,
och det är bra om det inte är samma personer som översatt som gör
granskningen.

https://www.transifex.com/dfri/lillebror/

https://www.dfri.se/projekt/oversattning-av-cory-doctorows-little-brother/

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan