[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Freedom not Fear 2017Hej!

Om det är någon som tänkt sig att åka på Freedom not Fear men inte har
råd så finns det möjlighet att få hjälp med det:

  https://www.freedomnotfear.org/uncategorized/register-for-travel-allowances-now

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan