[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Kakor2017-10-09 11:31 skrev Anne-Marie Eklund-Löwinder <anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx> följande:
> 
> PTS har ute sina allmänna råd om kakor på remiss till den 20 oktober.
> https://pts.se/sv/Dokument/Remisser/2017/PTS-forslag-till-Allmanna-rad-om-kakor-och-jamforbara-tekniker/

Det är fritt fram för alla som vill, att lämna ett eget remissvar. DFRI har
dessutom speciellt tillfrågats av PTS att inkomma med ett svar. Hör gärna
av dig till dfri@xxxxxxx om du vill hjälpa till med att arbeta fram detta svar
eller har synpunkter som du vill dela med dig av.

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan