[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Kakor

2017-10-09 14:23 GMT+02:00 Peter Michanek <peter@xxxxxxxxxxx>:
2017-10-09 11:31 skrev Anne-Marie Eklund-Löwinder <anne-marie.eklund-lowinder@iis.se> följande:
>
> PTS har ute sina allmänna råd om kakor på remiss till den 20 oktober.
> https://pts.se/sv/Dokument/Remisser/2017/PTS-forslag-till-Allmanna-rad-om-kakor-och-jamforbara-tekniker/

Det är fritt fram för alla som vill, att lämna ett eget remissvar. DFRI har
dessutom speciellt tillfrågats av PTS att inkomma med ett svar. Hör gärna
av dig till dfri@xxxxxxx om du vill hjälpa till med att arbeta fram detta svar
eller har synpunkter som du vill dela med dig av.


Läste just remissfrågan och tycker det är ett bra tillfälle att nämna respekt för användarintegritet och tex do not track.  Är lite osäker på om jag tycker att cookie rutan uppnått sitt syfte. Oftast lagras ju en cookie oavsett om användaren läst och förstått den irriterande informationsrutan eller ej. Vidare så upplever jag det som om avsteg från kak-lagen vad myndigheter ambelangar vara en smal sak. Det verkar helt enkelt ointressant att följa upp om lagen tillämpas, avkrävs eller hur den ska tolkas.

Christoffer