[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Kallelse till DFRI:s årsmöte 2018Kallelse till DFRI:s årsmöte 2018

Datum: 11:e februari
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Tulegatan 11, 3tr (hos Sunet), Stockholm
Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@xxxxxxx

Årsmötets Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Mötets behörighet
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Styrelsens förslag
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedning
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Om ni vet med er att ni vill engagera er lite extra i föreningen, eller om ni känner någon som är intresserad av styrelsearbete, då får man gärna kontakta vår valberedning. Detta gör man genom att skicka ett mail till valberedning@xxxxxxx.

Motioner måste skickas in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Läs mer i föreningens stadgar:
https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

Vi tänkte tjuvstarta årsmötet med presentationer från några av våra vänföreningar redan kl 13. Så om ni är intresserade av detta så öppnar vi dörrarna strax innan kl 13. Mer information om detta kommer senare.

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan