[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Påminnelse om DFRI:s årsmöte 2018 11:e februariHej!

Jag vill påminna om DFRI:s årsmöte den 11:e februari.

Hela kallelsen hittar man här:
https://www.dfri.se/kallelse-till-arsmote-2018/

Nytt sedan förra mailet är att vi har lagt till dessa handlingar om man vill läsa på före årsmötet:
 * Verksamhetsberättelse 2017
 * Ekonomisk berättelse 2017
 * Verksamhetsplan 2018
 * Budget 2018

Vi kommer dessutom att låta vår vänförening Fripost att tala före årsmötet. Och efter att mötet är avslutat kommer vi att ha en PGP-nyckelsignering, samt mat, så stanna gärna efteråt och mingla ett tag!

Välkomna!

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP