[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] "Nya regler om datalagring vid brottsbekämpning"Hej!

(Här något som dök upp på IRC [0] nyss, för dom av er som inte hänger
där)

    Nya regler om datalagring vid brottsbekämpning [1]

    Regeringen kommer på torsdag att besluta en lagrådsremiss om nya
    regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål.

Detta är resultatet av SOU 2017:75 som DFRI lämnade synpunkter på [2]
för ca ett år sedan. Vårt yttrande är kort, fyra sidor, och tämligen
lättläst, för den som är nyfiken på problemen med den kommande
lagändringen.

[0] https://www.dfri.se/kontakt/
[1] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/nya-regler-om-datalagring-vid-brottsbekampning
[2] https://www.dfri.se/vi-avfardar-generell-datalagring

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan