[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Hands-on CryptoParty Uppsala - 27 september 2019, 16-18:00 / Ångströmbiblioteket, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala27 september 2019, 16:00-18:00 / Ångströmbiblioteket, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

SV:

Ta med laptops/telefoner! I små grupper hjälper vi varandra med att installera, konfigurera och lär känna verktyg för ökad digital integritet, anonymitet och säkerhet. Möjliga ämnen: integritetsförhöjd eller anonymt surf på webben, krypterad e-post eller chatt, diskkryptering, lösenordshantering, mobilsäkerhet, fria operativsystem, och mer.

EN:

Bring your laptops/smartphones! In small groups we’ll help each other to install, configure, and get to know tools for improved digital privacy, anonymity, and security. Possible topics: privacy-enhanced or anonymous browsing, encrypted mail or chat, disk encryption, password managers, mobile security, free operating systems, and more.

Mer info / More info

https://civictech.se/meetup-7/
http://user.it.uu.se/~arvge836/cryptoparty/

Best,
Mattias

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan