[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI på stadsbiblioteket i Uppsala, lördag 23/11 12:00Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
Sat, 23 Nov 2019 17:38:40 +0100:

> [1] https://dfri.se/wiki/presentations/2019-11-23-dfri-ulug.pdf

Hmm. En PDF på en wiki kanske inte är vad alla borde klicka på.

Använd den här länken istället:
https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-23-dfri-ulug.pdf

Här SHA256 för filen, oavsett hur du får hem den:
d3ec4f303434ba84ba5035a846db80771456fd251d0bc80640b57aec93e5ed28 2019-11-23-dfri-ulug.pdf

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature