[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI på stadsbiblioteket i Uppsala, lördag 23/11 12:00Var där och lyssnade. Tack för en intressant föreläsning och god diskussion Linus!

Dan i publiken

> > Linus Nordberg linus@xxxxxxxxxxx wrote
> > Thu, 21 Nov 2019 21:25:41 +0100:
> >
> > > Nu på lördag anordnar Uppsala Linux User Group (ULUG) en träff på
> > > stadsbiblioteket i Uppsala.
> >
> > Vi hade 25 åhörare vid presentationen av första delen av [1] med
> > planerad uppföljning den 29:e februari.
> > [1] https://dfri.se/wiki/presentations/2019-11-23-dfri-ulug.pdf
> > Vi hade t.o.m. tid för frågor och spenderade en halvtimme på att prata
> > om massövervakning efter själva presentationen. Folk var verkligen
> > intresserade och hade många bra frågor och synpunkter. På det hela en
> > lyckad tillställning, såvitt jag kan bedöma!

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan