[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Femtejuli.se: Stoppa Lagen om Hemlig DataavläsningJag vet för lite om 5:ejuli.

Tanker att vi i första hand kan utgå från det vi själva skrev här:https://www.dfri.se/page/2/


https://www.dfri.se/hemlig-dataavlasning-okar-brottsligheten/


Sus

070 953 0166

-------- Originalmeddelande --------
Från: Mattias Axell <mattias@xxxxxxx>
Datum: 2020-02-06 15:37 (GMT+01:00)
Till: listan <listan@xxxxxxxxxxxxx>
Ämne: [DFRI-listan] Femtejuli.se: Stoppa Lagen om Hemlig Dataavläsning

Lästips:
https://femtejuli.se/2020/02/05/stoppa-lagen-om-hemlig-dataavlasning/

Vore väl bra att posta något liknande på DFRI-bloggen?

Deras licens är CC-BY så skulle gå att återposta.

/Mattias

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan