[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Digital PosthemlighetHej,

En till fråga, kanske någon vet mer om?

Om Posthemligheten vore reglerad för e-postmeddelanden - då får väl inte
någon aktör, inkl. e-postleverantörer få scanna och läsa av användarens
e-post? Eller är detta redan inkluderat inom Brottsbalken (från 1962?)?

"I 4 kap. 8 § Brottsbalken (1962:700) anges:

"Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett
post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller
telemeddelande döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter
eller fängelse i högst två år"."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Posthemlighet

/Mattias

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan