[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fråga om "Så förbjuds civil olydnad med den nya blåljuslagen"Kom på en fråga kopplat till integritet när jag läste denna text:
https://www.kontextpress.se/politik/sa-forbjuds-civil-olydnad-med-den-nya-blaljuslagen

"I begreppet ”brottsbekämpande verksamhet” lägger lagstiftaren även till
polisens allmänna övervakningsverksamhet, det vill säga till exempel
patrullering eller övervakning i samband med demonstrationer. Med andra
ord: den som genom en inte i sig olaglig handling stör polisens allmänna
övervakningsverksamhet i samband med en demonstration eller aktion kan
dömas för ett blåljussabotage, som börjar med fängelse i straffskalan,
inte med böter som det vanligtvis brukar vara."

Kan det vara blåljussabotage och brottsligt att använda krypterade
kommunikationstjänster om man rör sig i eller närheten av en
demonstration? Beror på hur patrulleringen och övervakningen sker?

Mvh,
Mattias

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan