[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Fråga om "Så förbjuds civil olydnad med den nya blåljuslagen"Title: Haro de Grauw

Hej Mattias,

Mycket spännande fråga. Lagen gäller både polis och Säpo. Det är nog bara en tidsfråga att den kommer att tillämpas i digital sammanhang – trots att det är tydligt ur lagens formulering och förarbeten att det nya brottet infördes med fokus på våld och skadegörelse.

Ur förarbetena (Regeringens proposition 2018/19:155):

Det primära skyddsintresset för en ny reglering är att säkerställa att polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård inte hindras eller försvåras på grund av brottsliga angrepp eller andra störningar. Straffbestämmelsen bör därför till att börja med omfatta våld eller hot om våld mot personer som verkar inom polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Med våld bör avses detsamma som i bestämmelsen om olaga tvång [...] Bestämmelsen bör alltså omfatta inte bara misshandel eller annat fysiskt betvingande, utan även lindrigare former av våldsanvändning. [...] Straffbestämmelsen bör vidare omfatta skadegörelse på eller tillgrepp av fordon eller annat hjälpmedel. [...] Straffbestämmelsen bör slutligen omfatta andra åtgärder. I likhet med utredningen anser regeringen att straffansvaret bör begränsas till sådana åtgärder som är otillbörliga. Visserligen torde utrymmet för att genom åtgärder som inte är otillbörliga försvåra eller hindra blåljusverksamhet vara begränsat. Det kan dock inte uteslutas att en gärning är befogad och därför inte bör omfattas av straffansvar. Med otillbörliga åtgärder bör avses dels samtliga straffbelagda gärningar som riktas mot någon av blåljusverksamheterna men som inte utgör våld eller hot om våld mot personal eller personer som bistår verksamheten eller skadegörelse på eller tillgrepp av fordon eller annat hjälpmedel, dels andra störningar, t.ex. att en grupp av personer ställer sig i vägen för ett utryckningsfordon.


Nu är det bara att gissa hur en domstol skulle tolka. Stora delar av texten betonar just att blåljusverksamhet inte ska hindras av "brottsliga angrepp" / "straffbelagda gärningar" dvs blåljussabotage är ytterligare ett brott utöver en gärning som redan i och för sig utgör brott, t.ex. våld eller skadegörelse.

Det står ändå att även gärningar som inte i och för sig är brottsliga kan omfattas, t.ex. ställa sig i vägen. Min gissning är att en domstol skulle väga detta mot allmänna rättigheter man har utifrån bl.a. Tryckfrihetsförordningen, och att sistnämnda skulle väga (mycket) tyngre. Min lekmansgissning är att ingen svensk domstol skulle gå med på att kriminalisera användningen av krypterad kommunikation i och för sig, även i samband med demonstrationer.

Mer orolig är jag om den svårare frågan om tillhandahållande av infrastruktur och anordning av utbildningar, särskilt om man vet att sådana som deltar i protester och demonstrationer använder sig av dem. Tänker på t.ex. Tor-nodes, cryptoparties, eller ansiktstatuering mot CCTV-övervakning med ansiktsigenkänning. Frågan är då: kan den som tillhandahåller / utbildar / levererar en i och för sig laglig tjänst fällas för blåljussabotage, i det fall att polisen (eller Säpo) övervakar den som använder tjänsten?

Vi får avvakta vägledande rättsfall. Om någon har lust att självanmäla sig till polisen...  :)

/Haro


--

Haro de Grauw

Vårsångsvägen 9 K
74143   Knivsta
Sverige