[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Fråga om "Så förbjuds civil olydnad med den nya blåljuslagen"Hej Haro,

Kul att du också tycker det! Okej. Ja du har nog rätt i det. Mycket bra
inlägg, tack för delningen, bara att invänta att texterna sätts på prov.
Verkar vara som att det kan tolkas lite hur som helst, som vanligt. :)

Mvh,
Mattias

On 2020-02-12 16:30, Haro de Grauw wrote:
> Hej Mattias,
> 
> Mycket spännande fråga. Lagen gäller både polis och Säpo. Det är nog
> bara en tidsfråga att den kommer att tillämpas i digital sammanhang –
> trots att det är tydligt ur lagens formulering och förarbeten att det
> nya brottet infördes med fokus på våld och skadegörelse.
> 
> Ur förarbetena (Regeringens proposition 2018/19:155
> <https://lagen.nu/prop/2018/19:155>):
> 
>> /Det primära skyddsintresset för en ny reglering är att säkerställa
>> att polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård inte hindras
>> eller försvåras på grund av brottsliga angrepp eller andra störningar.
>> Straffbestämmelsen bör därför till att börja med omfatta våld eller
>> hot om våld mot personer som verkar inom polisverksamhet,
>> räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Med våld bör avses detsamma
>> som i bestämmelsen om olaga tvång [...]//Bestämmelsen bör alltså
>> omfatta inte bara misshandel eller annat fysiskt betvingande, utan
>> även lindrigare former av våldsanvändning. [...] Straffbestämmelsen
>> bör vidare omfatta skadegörelse på eller tillgrepp av fordon eller
>> annat hjälpmedel. [...] Straffbestämmelsen bör slutligen omfatta andra
>> åtgärder. I likhet med utredningen anser regeringen att straffansvaret
>> bör begränsas till sådana åtgärder som är otillbörliga. Visserligen
>> torde utrymmet för att genom åtgärder som inte är otillbörliga
>> försvåra eller hindra blåljusverksamhet vara begränsat. Det kan dock
>> inte uteslutas att en gärning är befogad och därför inte bör omfattas
>> av straffansvar. Med otillbörliga åtgärder bör avses dels samtliga
>> straffbelagda gärningar som riktas mot någon av blåljusverksamheterna
>> men som inte utgör våld eller hot om våld mot personal eller personer
>> som bistår verksamheten eller skadegörelse på eller tillgrepp av
>> fordon eller annat hjälpmedel, dels andra störningar, t.ex. att en
>> grupp av personer ställer sig i vägen för ett utryckningsfordon. /
>>
> 
> Nu är det bara att gissa hur en domstol skulle tolka. Stora delar av
> texten betonar just att blåljusverksamhet inte ska hindras av
> "brottsliga angrepp" / "straffbelagda gärningar" dvs blåljussabotage är
> ytterligare ett brott utöver en gärning som redan i och för sig utgör
> brott, t.ex. våld eller skadegörelse.
> 
> Det står ändå att även gärningar som inte i och för sig är brottsliga
> kan omfattas, t.ex. ställa sig i vägen. Min gissning är att en domstol
> skulle väga detta mot allmänna rättigheter man har utifrån bl.a.
> Tryckfrihetsförordningen, och att sistnämnda skulle väga (mycket)
> tyngre. Min lekmansgissning är att ingen svensk domstol skulle gå med på
> att kriminalisera användningen av krypterad kommunikation i och för sig,
> även i samband med demonstrationer.
> 
> Mer orolig är jag om den svårare frågan om /tillhandahållande/ av
> infrastruktur och anordning av utbildningar, särskilt om man vet att
> sådana som deltar i protester och demonstrationer använder sig av dem.
> Tänker på t.ex. Tor-nodes, cryptoparties, eller ansiktstatuering mot
> CCTV-övervakning med ansiktsigenkänning. Frågan är då: kan den som
> tillhandahåller / utbildar / levererar en i och för sig laglig tjänst
> fällas för blåljussabotage, i det fall att polisen (eller Säpo)
> övervakar den som använder tjänsten?
> 
> Vi får avvakta vägledande rättsfall. Om någon har lust att självanmäla
> sig till polisen...  :)
> 
> /Haro
> 
> 
> -- 
> Haro de Grauw
> 
> *Haro de Grauw*
> 
> Vårsångsvägen 9 K
> 74143   Knivsta
> Sverige
> 

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan