[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI på altenativa social medierHej!

Jag har följt DFRI ett tag på distans - mest mailinglistan och de sporadiska inläggen på hemsidan och vill framföra lite förslag ifrån en icke-medlem.

Jag hade gärna sett att DFRI hade närvaro på Mastodon (https://joinmastodon.org) som är ett federerat social nätverk som är tänkt att ersätta twitter. Många användare i nätverket är insatta i säkerhet, IT, intergritet och dylikt så jag är säker på att ni hade kunnat få en bra följarbas (speciellt om ni skulle kommunicera på engelska) där.

Personligen tror jag inte på de etablerade sociala medierna då deras syfte med deras produkt är att gå med så mycket vinst som möjligt - så datan som deras användare genererar exploateras till den grad då man som individ verkligen bör ifrågasätta sig själv om man ens vill finnas på dessa plattformar.


--
Jonathan Sélea

PGP Key: 0x8B35B3C894B964DD
Fingerprint: 4AF2 10DE 996B 673C 0FD8  AFA0 8B35 B3C8 94B9 64DD


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan