[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI på altenativa social medierJonathan Sélea <jonathan@xxxxxxxx> wrote
Tue, 18 Feb 2020 10:16:58 +0100:

> Jag hade gärna sett att DFRI hade närvaro på Mastodon
> (https://joinmastodon.org) som är ett federerat social nätverk som är
> tänkt att ersätta twitter. Många användare i nätverket är insatta i
> säkerhet, IT, intergritet och dylikt så jag är säker på att ni hade
> kunnat få en bra följarbas (speciellt om ni skulle kommunicera på
> engelska) där.

Vi är @dfri@mastodon.social men inte så aktiva där.
Det borde vi förstås ändra på.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan