[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI på altenativa social medierMattias Axell <mattias@xxxxxxx> wrote
Tue, 18 Feb 2020 10:52:04 +0100:

> inte är rätt ställe att nå för att försöka nå dem. Jag hoppas kunna
> sätta upp ett Mastodon-konto (Mastodon.se eller fikaverse.club låter
> mest passande för DFRI) inom väldigt snar framtid och aktivera
> cross-posting genom https://crossposter.masto.donte.com.br/ mellan
> Twitter och Mastodon.

Vi har haft korspostning men tog ner den framför allt för att jag stör
mig på Twitterlänkar postade i fediversum.

Men vi kan väl sätta upp en som synkar Mastodon -> Twitter om intresse
finns. Frivilliga administratörer av funktionen? Gärna två stycken.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan