[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Darknet/Darkweb - Felaktiga/korrekta namn och etiketter?Hej Mattias,

Jag har hört uttrycken Darknet/Darkweb tolkade ungefär som "webbtjänster
som döljes genom att de enbart kan nås med icke-standard konfiguration".
Vanligast är kanske domännamn som inte ingår i IANA-systemet: datorn
konfigureras att rådfråga andra DNS-(rot)servrar än de "officiella".
Centralt i denna definition är att den gruppen som använder en tjänst
avser dölja denna för utomstående (därav "dark" – tjänsten finns i
mörkret). Enligt denna definition är t.ex. SecureDrop ingen "Darknet"
trots att det är en onion-tjänst.

Håller med Peter om att allmänjournalistiken sannolikt inte har koll på
detaljerna. Jag tror att journalisterna som använder uttrycken oftast
citerar polisen – t.ex. utredningar kring narkotikabrott, pornografi m.m.

Jag kan inte minnas att jag sett någon uppenbar systematisk
felanvändning av uttrycken inom journalistiken. Åtminstone inget som tål
att jämföras med t.ex. användningen av "VPN" för att beskriva ungefär
"kommersiell pseudonym tunneltjänst med anpassningsbar
geolokalisering".  ;-)  Däremot kan konstateras att Darknet/Darkweb har
fått en negativ klang, just p.g.a. användandet i ovannämnda
brottsrelaterade sammanhang.

Vill man jobba pedagogiskt gentemot journalistiken / allmänheten så
skulle jag föreslå att man fokuserar på de tekniska punkterna som Linus
sammanfattade mycket elegant, samt att:

1. Darknet är inte samma som Tor. Tor är en av flera tekniker som kan
användas för att skapa ett Darknet. Sådant användande är inte
huvudsyftet med Tor-nätet, och utgör bara en bråkdel av Tor-trafiken
[citation needed].

2. Varken Tor eller Darknet är något oetiskt eller olagligt i och för
sig. Att teknikerna används i kriminella syften är förstås bedrövligt,
och tillstyrker vikten av tillgång till kunskap i dessa ämnen hos både
myndigheterna och allmänheten.

I år skulle jag besöka International Journalism Festival i Perugia. De
har flera talare kring bl.a. integritetsfrågor, artificiell intelligens,
datajournalistik m.m. som jag var nyfiken om. Min uppfattning är att
journalistikens värld är väldigt, väldigt medveten om sin akuta brist på
grundläggande IT-kunskap, samtidigt som denna blir allt viktigare både
för journalistikens metodik och innehåll. Intresse för utbildning
finns!! Däremot knappast något överskott av lösa pengar i branschen, nu
Google och Facebook ätit upp alla annonsintäkter. Även de brukar
givetvis finnas med på IJF, med sina behjälpliga "utbildningsinsatser"
och löften om en ljus framtid...

(Ni gissade rätt: Perugia ligger i Italien och det blir inget IJF i år.
Tyvärr.)

/Haro
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan