[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Domstolsverket blockar TorJag lyckas läsa genom

https://web.archive.org/web/20200903101707/https://computersweden.idg.se/2.2683/1.738751/myndighet-blockerar-tor


_claes

4 sep. 2020 kl. 09:43 skrev Peter Michanek <peter@xxxxxxx>:


Jag tänker att detta borde bli föremål för en JO-anmälan. Är det verkligen tillåtet för myndigheter att begränsar medborgarnas tillgång till information beroende på vilken IP-adress de kommer ifrån?

Är det någon som har lust att göra en anmälan så kan vi kanske hjälpas åt med att formulera den.

Peter.

3 sep. 2020 kl. 22:29 skrev Anne-Marie Eklund-Löwinder <anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:

Hej,
 
Är det någon som har kommenterat det här? 
 
 
/amel