[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Opinionsbildning för integritetHej,

Samtalet om digital integritet väckte en del tankar hos med mig, stort tack till alla som deltog! Nu är jag lite nyfiken för vilka andra organisationer
som arbetar med opinionsbildning för bevarandet av personlig integritet / mot massövervakning på nationell eller EU-nivå? Kommer på Piratpartiet och möjligtvis Internetstiftelsen. Var gör pengadonationer mest nytta för Sveriges lagstiftning om 10 år?

Tacksam för all input :)

Johan