[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Opinionsbildning för integritet> 26 nov. 2020 kl. 17:11 skrev Johan Forngren <johan@xxxxxxxxxxx>:
> 
> Samtalet om digital integritet väckte en del tankar hos med mig,
> stort tack till alla som deltog! Nu är jag lite nyfiken för vilka andra
> organisationer som arbetar med opinionsbildning för bevarandet av
> personlig integritet / mot massövervakning på nationell eller EU-nivå?
> Kommer på Piratpartiet och möjligtvis Internetstiftelsen. Var gör
> pengadonationer mest nytta för Sveriges lagstiftning om 10 år?

Andra har redan listat ett antal svenska organisationer som i olika grad
arbetar med integritetsfrågor. På EU/EES-nivå finns paraplyorganisationen
EDRi som arbetar med dessa frågor mot de olika institutionerna i Bryssel.
En stor del av de regleringar som påverkar i Sverige kommer ju numera
därifrån. DFRI är fullvärdiga medlemmar i EDRi sedan många år tillbaka.
Även dataskydd.net ingår i EDRi:s nätverk men än så länge bara som
observatörer.

Det finns alltså ett antal ideella krafter i Sverige inom detta område som alla
är ganska små. Många av dessa brottas med brist på tid och pengar. Jag ser
med avund på organisationer i andra länder som har anställd personal och
därmed betydligt större möjligheter att bedriva opinionsbildning.

Min bild är att det finns pengar att få från olika fonder, stiftelser och statsbidrag.
Problemet är att det tar tid och ork att skriva ansökningar. Det är en svår tröskel
att ta sig över. Det krävs betald personal för att ha kraft att skaffa finansiering till
att anställa betald personel.

Min vision är att försöka få DFRI att ta sig över den tröskeln men det är inte lätt.

Peter.

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan