[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Corona-SMS till alla svenskar




Under dagens pressträff med inrikesminister Mikael Damberg m fl meddelar regeringen att man avser att sända ett Corona-SMS till alla svenska mobilabonnemang. En åtgärd som kan vara motiverad för att få alla att följa de råd och anvisningar som regeringen och FHM beslutat om.

Men i ett utökat perspektiv så blir jag skrämd av möjligheten att göra detta. Både ur ett tekniskt och lagmässigt perspektiv. Vad skulle ett sådant verktyg kunna användas till av t ex ”Ministry of Truth” eller varför inte Donald Trump. Är detta steget från ”information jag VÄLJER att läsa” till ”information alla SKA läsa”. När får jag ”uppbyggande råd” upplästa får mig innan mitt telefonsamtal kopplas upp? Har staten klampat in i min privata konversation? Ska jag stå i givakt och lyssna? Är detta lagligt (och lämpligt)?