[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Corona-SMS till alla svenskarOn 11 December 2020 08:51:41 CET, "Dan Ståhlberg" <dstahlberg@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:
>Är detta steget från ”information jag VÄLJER
>att läsa” till ”information alla SKA läsa”. När får jag ”uppbyggande
>råd” upplästa får mig innan mitt telefonsamtal kopplas upp?

Ptja, du VÄLJER ju att använda ett centraliserat, vid-makten-kontrollerat kommunikationsnät.

Sedan har du ju också friheten att - om ditt redskap som du kommunicerar med på detta nätverk är öppet/fritt nog - inte ta del av detta utskick.

Sedan är det ju kanske mer intressant vilken sårbarhet som återfinns i systemet, vem /annan/ än den vid makten som kan distribuera ett vad-som-verkar autentiskt meddelande till en hel befolkning.
Inte direkt så det är hemliga koder och fysiska nycklar i betongkällare som måste vridas om samtidigt...
--
Mikael Nordfeldth