[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] "Stoppa infodemin - men hur?" – riksdagsmotion/seminarium/?Hej alla aktiva i DFRI!

Jag skulle behöva stöd och råd kring ett projekt som jag börjat driva och jag belv rekommenderad av Pernilla Östmar att rådfråga via denna maillista.

För en dryg månad sedan såg jag dokumentären The Social Dilemma (Netflix) vilket fick mig att skriva en insändare Du och jag blir manipulerade (barometern.se). Jag mailade alla riksdagsledamöter från Kalmar län och fick svar från Laila Naraghi (s) som är intresserad att lägga en riksdagsmotion kring detta och jag har erbjudit mig att hjälpa henne. Efter att ha funderat och fått input från ett antal bekanta har jag arbetat fram ett utkast på strategi kring detta som jag gärna tar input och stöd från er kloka i detta nätverk!
Det vidare arbetet baserar jag på
Report on infodemics som har stöd på FN nivå och främsta drivkraft kommer från Reportrar utan gränser. Nedan finns inklippt de viktigaste tankarna (teaser!) och längst ner finns ett Google Docs där jag gärna tar emot kommentarer!

 

=====================================

Väg framåt

Rapporten Report on infodemics har inte fått något större genomslag i Sverige än, men har en stor potential att göra skillnad. 

Förslag till väg framåt:

1.     Seminarium om Infodemics i juni/augusti för att lyfta fram rapporten och prioritera vilka av de 12 huvudsakliga rekommendationerna och 250 förslag som bör implementeras i Sverige

2.     Under allmänna motionstiden / alternativt via regering/departement skriva fram klart förslag vilka av dessa rekommendationer som bör prioriteras initialt i Sverige

3.     Regeringsuppdrag till lämplig myndighet eller utredare - kanske Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) att arbeta fram lämpliga lagförslag och myndighetsuppdrag. Det kan behövas skapas flera institutioner som inkl. etiskt råd, forskningsinstitut, myndighetsansvar och domstolar.

 

=====================================

Steg 1 - seminarium “Stoppa infodemin - men hur?”

Inbjudan från 

· Laila Naraghi, ?

· Konstitutionsutskottet,?

· Nätverket för digitalisering i riksdagen?

 

Seminariet bör arrangeras digitalt.

 

Huvudsyftet är att prioritera fram de viktigaste policyrekommendationer att prioritera i Sverige utifrån rapporten: “Report on infodemics”.

 

Förslag till talare:

· Maria Ressa eller Marietje Schaake, styrgrupp för “Report on infodemics

· Věra Jourová, EU-kommissionens vice ordförande - Demokratin är större än Trump”

· Karin Pettersson, Aftonbladet, Jimmie Åkesson har rätt om Facebook [kanske inte den titeln - men länken visar på hennes ingång.

· Företrädare för “Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter” https://www.dfri.se/ 

· Google: Svårigheter och möjligheter med implementering av policyförslag från “Report on infodemics”.

· Facebook: Svårigheter och möjligheter med implementering av policyförslag från “Report on infodemics”.

  =====================================  

 

Kommenterbart dokument med mer material:

https://docs.google.com/document/d/1-8xYU1pGeQ0TwuwJ7cWT5ozHPZV2r1yb6LI3bKfiBmI/edit?usp=sharing

 

Tacksam för all hjälp!

 

Niklas Holmgren (LinkedIn)

Kalmar, 070-2347268