[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Styrelsemöte 2021-01-26DFRI håller ett öppet styrelsemöte den 26:e januari kl 19:00. Vi beräknas hålla på i ungefär 1,5 timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Det är sista styrelsemötet innan årsmötet. En preliminär dagordning finns publicerad på https://www.dfri.se/dfri/protokoll/y2021/styrelsemote-1-2021-01-26/

Anmäl dig per mejl till dfri@xxxxxxx om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande via Internet.

-- 
Med vänliga hälsningar,
Julien
Sekreterare -- DFRI
Skickat från Sylpheed
-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan