[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Opinionsbildning för integritetHej,

Kan också lägga till min nuvarande arbetsgivare Civil Rights Defenders - som ofta bla svarar på remissförslag och också har drivit några integritetsrelaterade juridiska mål (bla om det sk romregistret, där vi också vann mot staten).

Problemet för oss är att den finansiering vi bygger organisationen på oftast inte täcker in den här typen av frågor, så vårt engagemang är precis som för många andra på volley eller "magisk tid".

Marcin 


Skickat från min iPhone

> 21 dec. 2020 kl. 18:31 skrev Mattias Axell <mattias@xxxxxxx>:
> 
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan