[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] GNUnetHej listan!

Jag är ny på listan så jag kan ännu inte svara på nån tråd. Så det får tyvärr bli en ny tråd. Den har koppling till tråden om Bank-id. Den tråden är huvudskälet till att jag gått med i listan. Den är helt i linje med min frustration!

Så jag undrar om det finns någon på listan som är engagerad i GNUnet https://gnunet.org/en/index.html ?

--
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
tel: 0046(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jami: mikaelodhage
Jabber/XMPP: mikaelodhage@xxxxxxxxx
Matrix: @odhageM:matrix.org
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
(https://joindiaspora.com/people/97c047d773e817e0)

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan