[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Statlig e-legitimation (SOU 2019:14)Hej!

Jag är ny på listan och gick med tack vare diskussionen om Bank-ID.

Jag har tidigare försökt kontakta digitaliseringsminister Anders Ygeman i denna fråga - alltså problemet att svenska myndigheters användning av Bank-ID tvingar medborgarna in i kränkande avtal med internationella storföretag.

Det gick inte att komma i direkt kontakt med ministern via email, men hans kansliråd försäkrade mig om att han var medveten om problemet och att innehållet i breven till honom "redovisas för honom regelbundet". Hmm, ok. Mer värdefullt var att jag fick information om Id-kortsutredningen (SOU 2019:14).

Jag kontaktade även DIGG, Myndigheten för digital förvaltning och frågade även dem om en metod att identifiera sig digitalt utan avtal med Google, Apple eller Microsoft. De hänvisade även de till SOU 2019:14. Här är deras kompletta svar:


<-------------><-------------><-------------><-------------><------------->

Hej Arvid,

Vi är medvetna om att det finns önskemål om e-legitimationer som är teknikneutrala och som också ska fungerar på fler plattformar än idag. I dagsläget ges alla e-legitimationer ut av privata aktörer, som själva bestämmer vilka plattformar de ska finnas tillgängliga på.

Just nu inväntar vi regeringens beslut om en statlig e-legitimation, som föreslagits i denna utredning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201914/. Utredningen föreslår att den statliga e-legitimationen ska utfärdas av Polismyndigheten. Vi vet ännu inte vad resultatet blir, men med en statlig e-legitimation kommer staten ha större möjligheter att bestämma vilken teknik som ska användas.

<-------------><-------------><-------------><-------------><------------->

SOU 2019:14 är intressant och läsvärd för alla som är intresserade av denna fråga!

Jag har även nyligen kontaktat regeringskansliet (infrastrukturdepartementet) och frågat om status på beredningen av SOU 2019:14, men inte fått svar än.


// Arvid
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan