[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Statlig e-legitimation (SOU 2019:14)Kan vara värt att kontakta kommunen. Dom bygger system för
myndighetsutövning (utan samtycke). Vad jag förstår "finns" (eller
fungerar?) frejaeid.com i dom sammanhangen också.
mvh
//Erik

On 8/17/21, Arvid Brodin <arvidb@xxxxxxxxxxx> wrote:
> Hej!
>
> Jag är ny på listan och gick med tack vare diskussionen om Bank-ID.
>
> Jag har tidigare försökt kontakta digitaliseringsminister Anders Ygeman i
> denna fråga - alltså problemet att svenska myndigheters användning av
> Bank-ID tvingar medborgarna in i kränkande avtal med internationella
> storföretag.
>
> Det gick inte att komma i direkt kontakt med ministern via email, men hans
> kansliråd försäkrade mig om att han var medveten om problemet och att
> innehållet i breven till honom "redovisas för honom regelbundet". Hmm, ok.
> Mer värdefullt var att jag fick information om Id-kortsutredningen (SOU
> 2019:14).
>
> Jag kontaktade även DIGG, Myndigheten för digital förvaltning och frågade
> även dem om en metod att identifiera sig digitalt utan avtal med Google,
> Apple eller Microsoft. De hänvisade även de till SOU 2019:14. Här är deras
> kompletta svar:
>
>
> <-------------><-------------><-------------><-------------><------------->
>
> Hej Arvid,
>
> Vi är medvetna om att det finns önskemål om e-legitimationer som är
> teknikneutrala och som också ska fungerar på fler plattformar än idag. I
> dagsläget ges alla e-legitimationer ut av privata aktörer, som själva
> bestämmer vilka plattformar de ska finnas tillgängliga på.
>
> Just nu inväntar vi regeringens beslut om en statlig e-legitimation, som
> föreslagits i denna utredning:
> https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201914/.
> Utredningen föreslår att den statliga e-legitimationen ska utfärdas av
> Polismyndigheten. Vi vet ännu inte vad resultatet blir, men med en statlig
> e-legitimation kommer staten ha större möjligheter att bestämma vilken
> teknik som ska användas.
>
> <-------------><-------------><-------------><-------------><------------->
>
> SOU 2019:14 är intressant och läsvärd för alla som är intresserade av denna
> fråga!
>
> Jag har även nyligen kontaktat regeringskansliet
> (infrastrukturdepartementet) och frågat om status på beredningen av SOU
> 2019:14, men inte fått svar än.
>
>
> // Arvid
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
>
>
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan