[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Re : Re: [DFRI-listan] GDPR-begäran till mobiltelefonoperatörHej listan och Laurent,
Hur gick det med detta? Har du lärdomar att dela?
Mvh,
Mattias
DFRI
On 2021-02-25 16:12, Sus Andersson wrote:

   
Jag skulle som sagt ringa och be att få prata med någon på IMY.

   
https://www.imy.se/om-oss/organisation/
Gissningsvis antingen på Enheten för rättsväsendet, försvar och kamerabevakning  eller  Enheten för närings- och arbetsliv

   
Det vore verkligen intressant att få ett klargörande! Jag är ju bara lekman, men tycker mig i lagen läsa att du har rätt till dina uppgifter.

   
I LEK 6 kap 16 c §  står verkligen   "Uppgifter som lagrats enligt 16 a § får behandlas endast för att lämnas ut enligt 22 § första stycket 2, 27 kap. 19 §rättegångsbalken eller lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Lag (2012:285).

   
(https://lagen.nu/2003:389)

   
Men det framgår i §16a att den syftar på uppgifter i §20 .

   
Och Iäser jag 16 kap 20§ står att "tystnadsplikt gäller inte i förhållande till den som har tagit del i 
utväxlingen av ett elektroniskt meddelande eller som på annat sätt har 
sänt eller tagit emot ett sådant meddelande. 
Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 3 gäller inte heller i förhållande till innehavare av ett abonnemang som använts för ett elektroniskt meddelande." 

   
Tystnadsplikten de hänvisar till i §21 läser jag som att den gäller uppgifter om att det (eventuellt) pågår en polis- eller annan utredning - inte innehållet i trafiken.

   
Sen finns det kanske andra paragrafer, förarbeten eller rättsfall som ger Hallon/Tre rätt. 

   

   

    
Sus

    

    

   
-------- Originalmeddelande --------
Från: Laurent <laurent@xxxxxxxx> 
Datum: 2021-02-25 14:10 (GMT+01:00) 
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx 
Ämne: Re : Re: [DFRI-listan] GDPR-begäran till mobiltelefonoperatör 

    
Hej,

   
Tack för svaren!

   
Jag har gjort min begäran genom att mejla dataskyddsombud@xxxxxx  Jag kände inte till MyDataDoneRight.eu. Mycket bra sida!

   
Jag har kontaktat IMY med samma mejl som jag har skickat här. Deras svar är:
"Vi har ingen möjlighet att ge vägledning eller bindande besked i enskilda fall. Därför hänvisar vi dig till vår webbplats www.imy.se. Här hittar du information, vägledningar och svar på många vanliga frågor. Information om vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) finner du här.
Med detta svar avslutas ditt ärende hos oss."

   
Jag kanske borde lämna ett formellt klagomål till IMY så att de tittar närmare på frågan?

   
Hälsningar,
Laurent

   
‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
Le mercredi 24 février 2021 à 10:08, Sus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> a écrit :

   
Mitt tips är att ringa till en jurist på Integritetsskyddsmyndigheten imy.se , (Datainspektionen har bytt namn).

    
Det låter horribelt i mina öron, och stämmer det att LEK övertrumfar GDPR på det här viset känns det spontant som något att reagera offentligt på.

    
Jag blir i så fall också nyfiken på vilka andra som kan ha rätt till mina personuppgifter, utan att jag har det själv.

    

    

    
Sus Andersson

     
070 953 0166

    
-------- Originalmeddelande --------
Från: Mattias Axell <mattias@xxxxxxx>
Datum: 2021-02-24 07:40 (GMT+01:00)
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: Re: [DFRI-listan] GDPR-begäran till mobiltelefonoperatör

     
Hej Laurent!

    
Vilket spännande fall av GDPR-begäran. Jag undrar hur du gjort din begäran?

    
DFRI har ett projekt som heter MyDataDoneRight.eu som hjälper till med GDPR-ärenden och bifogar relevanta juridiska texter. Har du gjort begäran där eller separat?

    
Det skulle inte förvåna mig om dessa undantag för mobiler stämmer men det förvånar mig att Lagen om Elektronisk Kommunikation står över GDPR som kommer från högre ort. Kanske det är en fråga som inte prövats och inte har ett prejudikat? Någon som vet mer? 

    
Jag blir klart nyfiken på att testa fler operatörer och se om de gör andra tolkningar.

    
Mvh,
Mattias

    
On February 23, 2021 2:53:11 PM GMT+01:00, Laurent <laurent@xxxxxxxx> wrote:
Hej,

      
Jag har begärt en kopia av mina personliga data från min mobiltelefonoperatör (hallon/Tre), inklusive IP-adresser och hemsidor som jag har besökt. De svarar att "På grund av uppgifternas känsliga natur får vi endast lämna ut dessa till polisen i brottsutredande syften". Deras jurister är säkert mer kunniga än mig men det låter ändå lite konstigt att jag inte får tillgång till min egen data. Har någon av er haft erfarenhet med detta? 

      
Jag kopierar nedan deras fullständiga svar. 

      
Tack på förhand!
Laurent

      
*****************
Hej Laurent,

      
Jag ser att du begärt utdrag av IP-adresser och hemsidor du besökt!

      
Vi som mobiloperatör får endast spara IP-adresser för vissa lagstadgade syften. Vi sparar aldrig uppgift om namnet på besökta hemsidor.

      
Vi är enligt 6 kap. 16a § lagen om elektronisk kommunikation skyldiga att spara IP-adresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att identifiera en abonnent och registrerad användare av en kommunikationstjänst (t.ex. telefoni/bredband). För dessa uppgifter gäller tystnadsplikt, se 6 kap. 21 § samma lag. På grund av uppgifternas känsliga natur får vi endast lämna ut dessa till polisen i brottsutredande syften, se 6 kap. 16 c § samma lag.

      
Dataskyddsförordningen, och dess bestämmelser om rätten att få ta del av vilka uppgifter som behandlas om dig, är inte villkorslös. Det innebär exempelvis att om det finns en lag som anger hur personuppgifter får sparas och användas så gäller den lagen framför dataskyddsförordningen. I detta fall gäller lagen om elektronisk kommunikation framför dataskyddsförordningens bestämmelser. Vi har därför inte rätt att lämna ut uppgifter om vilka IP-adresser du har besökt till dig, eftersom vi endast får lämna ut dessa uppgifter till polisen.

      
Du får gärna läsa mer om datalagring på vår tillsynsmyndighets, PTS, hemsida:

      
https://pts.se/sv/bransch/internet/integritet/regler/trafikdatalagring/

      
https://pts.se/sv/bransch/internet/integritet/regler/trafikdatalagring/fragor-och-svar/

      
Om du fortfarande är intresserad av resterande data skickar vi självklart ut denna till dig.