[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Styrelsemöte DFRI 2021-09-21Hej,

DFRI håller öppet styrelsemöte tisdag 2021-09-21 19:30 på internet. Vi
beräknas hålla på i ungefär 1,5 timme. Alla medlemmar och andra
intresserade är välkomna.

Dagordning hittar ni här: https://www.dfri.se/dfri/protokoll/y2021/styrelsemote-8-2021-09-21/ (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Det är troligt att en stor del av mötet kommer att handla om framtiden för vår driftverksamhet.

Anmäl dig per mejl till dfri@xxxxxxx om du vill delta. Då får du också
information om länk till anslutning för deltagande via Internet.

Hälsningar,
Tobias
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan