[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] GNU hälsaEtt stort hinder i att få till public money  - public code är att många verksamhetskritiska program bara finns tillgängligt i proprietär form. Så är det till exempel med journalföringsprogram, och de funktioner som finns tillsammans med det, som behövs i sjukvård. Det finns ju GNU Health och Debian-Med. Men de är inte anpassade till svenska förhållanden vad gäller lagstiftning och yrkesroller mm. Det behövs också ett sådant system inom skolans elevhälsa. Dagens proprietära system som används inom elevhälsan är även de dåligt anpassade till just elevhälsa, då de är tänkta för sjukvård.

Om någon kunnig (eller helst några kunniga) skulle kunna tänka sig att bistå med teknisk kompetens (kodning mm) så kan jag tänka mig att bistå med vad som behövs innehållsmässigt (vilka funktioner som behövs) för att göra det användbart inom svensk elevhälsa (och därmed troligen också inom sjukvård). Jag har idag ledningsansvar för den del av elevhälsans psykologiska insatser som lyder under hälso- och sjukvårdslag i en liten kommun i Västra Götaland. Så jag är väl insatt i vilka uppgifter som programmet bör kunna stödja. Men jag är inte alls kunnig i programmering.

Sen är frågan vilket system som är bäst att gå in på, GNU Health eller Debian-Med. Jag röstar för GNU Health. Nån som känner till nåt annat?

https://gnuhealth.org/

https://www.debian.org/devel/debian-med/

--
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
tel: 0046(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jami: mikaelodhage
Jabber/XMPP: mikaelodhage@xxxxxxxxx
Matrix: @odhageM:matrix.org
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
(https://joindiaspora.com/people/97c047d773e817e0)

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan