[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] GNU hälsaMikael Odhage <mikael.odhage@xxxxxxxxxxx>, 2021-09-23 16:53 (+0200):

> Det behövs också ett [elektroniskt journalsystem] inom skolans
> elevhälsa. Dagens proprietära system som används inom elevhälsan är
> även de dåligt anpassade till just elevhälsa, då de är tänkta för
> sjukvård.
>
> Om någon kunnig (eller helst några kunniga) skulle kunna tänka sig att 
> bistå med teknisk kompetens (kodning mm) så kan jag tänka mig att bistå 
> med vad som behövs innehållsmässigt (vilka funktioner som behövs) för 
> att göra det användbart inom svensk elevhälsa (och därmed troligen också 
> inom sjukvård).

Jag har för länge sedan (1996, tror jag) jobbat med elektroniska
journalsystem på det som var föregångare till dagens Cambio Healthcare:

https://www.cambio.se/

Har tyvärr ganska ont om tid att lägga på sådana här saker men skulle
gärna ingå som rådgivare.

> Sen är frågan vilket system som är bäst att gå in på, GNU Health eller 
> Debian-Med. Jag röstar för GNU Health. Nån som känner till nåt annat?

Det mesta kända är förstås det jättelika system som US Department of
Veterans Affairs kör på alla sina vårdinrättningar. De kör >1700 sjukhus
och kliniker på det systemet.

https://en.wikipedia.org/wiki/VistA

Det här är faktiskt ett fungerande exempel på public money - public
code.

De är dock på väg till komersiellt system från Cerner men är inte där
än.

Största nackdelen med VistA är att det är extremt stort och komplicerat.
Dessutom skrivet i MUMPS. Pluspoäng till alla som överhuvudtaget känner
igen MUMPS.

Antagligen, utan att känna till dem alls, mycket enklare att satsa på
de andra projekten.

-- 
MC, https://hack.org/mc/
-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan