[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] GNU hälsaKul att i alla fall någon reagerar!


Jag har för länge sedan (1996, tror jag) jobbat med elektroniska
journalsystem på det som var föregångare till dagens Cambio Healthcare:

https://www.cambio.se/

Har tyvärr ganska ont om tid att lägga på sådana här saker men skulle
gärna ingå som rådgivare.
Jag har en känsla av att om det blir nåt alls så behövs också rådgivare. Funderar på vilka roller eller kunskaper som skulle behövas. Nån eller några som kan koda, nån duktig på relevant lagstiftning, nån som är duktig på att göra användargränssnittet begripligt för icke-tekniker, nån som kan spanska (då mycket av utvecklingen verkar ske i Spanien).

Sen är frågan vilket system som är bäst att gå in på, GNU Health eller
Debian-Med. Jag röstar för GNU Health. Nån som känner till nåt annat?
Det mesta kända är förstås det jättelika system som US Department of
Veterans Affairs kör på alla sina vårdinrättningar. De kör >1700 sjukhus
och kliniker på det systemet.

https://en.wikipedia.org/wiki/VistA

Det här är faktiskt ett fungerande exempel på public money - public
code.

De är dock på väg till komersiellt system från Cerner men är inte där
än.

Största nackdelen med VistA är att det är extremt stort och komplicerat.
Dessutom skrivet i MUMPS. Pluspoäng till alla som överhuvudtaget känner
igen MUMPS.
Det var ju spännande! Även om vi inte kan bygga vidare på det, så kan vi kanske studera och dra lärdomar. Genom att det är fritt så är det ju möjligt att studera, till skillnad från proprietära system. Den främsta nackdelen som jag ser med det just nu är att om det bara är USDVA som kör det så lär det ju gå i stå när de lämnar för ett proprietärt system. Vet du varför de lämnar? Har det med de nackdelar du nämner att göra?

Antagligen, utan att känna till dem alls, mycket enklare att satsa på
de andra projekten.

Så då är ändå frågan hur vi får till nåt. Ett projekt? Behövs det finansiering? Var kan man få stöd? DFRI? EFF? FSFE? GNU-Health?


--

Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
tel: 0046(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jami: mikaelodhage
Jabber/XMPP: mikaelodhage@xxxxxxxxx
Matrix: @odhageM:matrix.org
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
(https://joindiaspora.com/people/97c047d773e817e0)

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan