[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Skiss av hur en fri och öppen e-leg-lösning skulle kunna fungeraHej e-leg-listan!
eSam hade tydligen ett möte i mars om eleg:
https://www.esamverka.se/aktuellt/nyheter/nyheter/2021-03-30-temamote-om-digital-identifiering.html
--
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
tel: 0046(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jami: mikaelodhage
Jabber/XMPP: mikaelodhage@xxxxxxxxx
Matrix: @odhageM:matrix.org
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx (https://joindiaspora.com/people/97c047d773e817e0)
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/