[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Re: Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?Tidsplanen tänker jag är att vi får ta det steg för steg och acceptera
att vi gör det här på ledig tid.

Jag är enig med dig om de tre punkterna i problembeskrivningen och enig
med dig om att vi behöver en gemensam problembeskrivning att utgå ifrån.

/Mikael

Den 2021-11-25 kl. 15:21, skrev Christoffer Holmstedt:
> Tidsplanen kanske är orealistisk nu när några veckor har passerat men
> jag lyfter fram detta igen. Aktuellt bekymmer från dagen; Region
> västmanland börjar anlita Kivra för kallelser till diverse
> mottagningar och Kivra kan man endast använda om man har mobilt bank
> id.
>
> Den lör 6 nov. 2021 kl 19:23 skrev Christoffer Holmstedt
> <christoffer.holmstedt@xxxxxxxxx>:
>> Hej
>> Jag har funderat lite sedan första träffen över jitsi 15 september.
>> Vägen framåt bör vara via en gemensam problembeskrivning. Om vi jobbar
>> på med lösningar eller förslag men helt olika problembeskrivningar som
>> grund så har jag svårt att se att vi tar det i mål. För mig handlar
>> det om tre saker.
>>
>> 1) Maktlöshet
>> Propertiära lösningar som existerar idag begränsar mig som användare
>> till specifika tekniska plattformar och applikationer. Jag har inte
>> möjlighet att välja varken annan plattform eller applikation.
>>
>> 2) Tillit i olika sammanhang
>> Autentisering mellan två eller flera parter bygger på tillit, oftast
>> till en tredjepart som verifierar en eller alla parters identitet. När
>> jag besöker sjukvården vill inte jag autentisera mig gentemot
>> bankerna, det är helt fel tredjepart att autentisera sig mot i det
>> sammanhanget. I andra sammanhang så som köp av bostad kanske bankerna
>> är bästa tredjepart att autentisera mig och min motpart.
>>
>> 3) Motståndskraft / Återhämntningskraft (Resilience)
>> Jag vill inte ha en framtid där en aktör är ensam om autentisering.
>> Det blir för stor risk i vardagen om den aktören får problem att
>> autentisera. Alla användare måste ha flera alternativ.
>>
>> Jag har försökt summera mina problembeskrivningar så kortfattat som
>> möjligt ovanför. Jag tänker mig att någon gång innan jul kanske vi kan
>> få ihop en gemensam problembeskrivning för projektet.
>>
>> Med vänlig hälsning
>> --
>> Christoffer Holmstedt
>
>
-- 
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
Min publika nyckel hittas på hkp://keys.gnupg.net eller http://keys.gnupg.net
+46(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jabber/XMPP: odhagemikael@xxxxxxxxx
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
Matrix: @odhage:matrix.org
Session: OdhageSess

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/