[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Re: Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?Hej,

On Thu, Nov 25, 2021 at 3:54 PM Elias Rudberg <mail@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
Samtidigt har jag fått intrycket att digitala signaturer ibland
betraktas som något helt annat än e-legitimation, men jag förstår inte
riktigt varför, för mig verkar de sakerna hänga ihop. Jag vill gärna
höra vad ni andra tänker om det.

Jag tänker att de är ju typ samma sak från ett tekniskt perspektiv men att det mer har med hur det används att göra.
Du signerar antingen en gärning eller ett intygande att det är du som försöker logga in.

T.ex. man kanske vill ha en tillitsnivå för att kunna logga in på en bank och se hur mycket som finns på kontot och transaktionshistorik, och en annan för att göra en överföring eller ansöka om ett lån.
D.v.s. en används som ett ID-kort och en annan används som att skriva på ett avtal, även fast det kanske bara är någon liten bit metadata som ändras.

Jag hoppas att det är tydligt nog, säg gärna till om inte så kan jag försöka förtydliga.

-Cynthia