[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[eleg-projekt] Re: Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?Tidsplanen kanske är orealistisk nu när några veckor har passerat men
jag lyfter fram detta igen. Aktuellt bekymmer från dagen; Region
västmanland börjar anlita Kivra för kallelser till diverse
mottagningar och Kivra kan man endast använda om man har mobilt bank
id.

Den lör 6 nov. 2021 kl 19:23 skrev Christoffer Holmstedt
<christoffer.holmstedt@xxxxxxxxx>:
>
> Hej
> Jag har funderat lite sedan första träffen över jitsi 15 september.
> Vägen framåt bör vara via en gemensam problembeskrivning. Om vi jobbar
> på med lösningar eller förslag men helt olika problembeskrivningar som
> grund så har jag svårt att se att vi tar det i mål. För mig handlar
> det om tre saker.
>
> 1) Maktlöshet
> Propertiära lösningar som existerar idag begränsar mig som användare
> till specifika tekniska plattformar och applikationer. Jag har inte
> möjlighet att välja varken annan plattform eller applikation.
>
> 2) Tillit i olika sammanhang
> Autentisering mellan två eller flera parter bygger på tillit, oftast
> till en tredjepart som verifierar en eller alla parters identitet. När
> jag besöker sjukvården vill inte jag autentisera mig gentemot
> bankerna, det är helt fel tredjepart att autentisera sig mot i det
> sammanhanget. I andra sammanhang så som köp av bostad kanske bankerna
> är bästa tredjepart att autentisera mig och min motpart.
>
> 3) Motståndskraft / Återhämntningskraft (Resilience)
> Jag vill inte ha en framtid där en aktör är ensam om autentisering.
> Det blir för stor risk i vardagen om den aktören får problem att
> autentisera. Alla användare måste ha flera alternativ.
>
> Jag har försökt summera mina problembeskrivningar så kortfattat som
> möjligt ovanför. Jag tänker mig att någon gång innan jul kanske vi kan
> få ihop en gemensam problembeskrivning för projektet.
>
> Med vänlig hälsning
> --
> Christoffer Holmstedt-- 
Christoffer Holmstedt
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/