[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[eleg-projekt] Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?Hej
Jag har funderat lite sedan första träffen över jitsi 15 september.
Vägen framåt bör vara via en gemensam problembeskrivning. Om vi jobbar
på med lösningar eller förslag men helt olika problembeskrivningar som
grund så har jag svårt att se att vi tar det i mål. För mig handlar
det om tre saker.

1) Maktlöshet
Propertiära lösningar som existerar idag begränsar mig som användare
till specifika tekniska plattformar och applikationer. Jag har inte
möjlighet att välja varken annan plattform eller applikation.

2) Tillit i olika sammanhang
Autentisering mellan två eller flera parter bygger på tillit, oftast
till en tredjepart som verifierar en eller alla parters identitet. När
jag besöker sjukvården vill inte jag autentisera mig gentemot
bankerna, det är helt fel tredjepart att autentisera sig mot i det
sammanhanget. I andra sammanhang så som köp av bostad kanske bankerna
är bästa tredjepart att autentisera mig och min motpart.

3) Motståndskraft / Återhämntningskraft (Resilience)
Jag vill inte ha en framtid där en aktör är ensam om autentisering.
Det blir för stor risk i vardagen om den aktören får problem att
autentisera. Alla användare måste ha flera alternativ.

Jag har försökt summera mina problembeskrivningar så kortfattat som
möjligt ovanför. Jag tänker mig att någon gång innan jul kanske vi kan
få ihop en gemensam problembeskrivning för projektet.

Med vänlig hälsning
-- 
Christoffer Holmstedt
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/