[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?Jag ligger lite efter...

Christoffers tre punkter (Maktlöshet, Tillit i olika sammanhang,
Resilience) är bra men också väldigt ambitiösa.

Ska vi inte försöka med samla krav för någon slags minimum viable
product till att börja med? Projektet kan sedan forsätta mot mer
ambitiösa mål när det är uppnått.

Till exempel tycker jag det vore önskvärt att sikta på krav som:

- Kunna identifiera sig mot myndigheter med webläsare på dator oavsett
  operativsystem,

- Kunna identifiera sig mot myndigheter från mobil oavsett
  operativsystem.

Här är alltså huvudkravet att identifieringen inte är knuten till något
särskilt program/app som måste finnas för plattformen.

Jag föreslår att vi tittar på existerande standarder som stöds av flera
webläsare, typiskt något FIDO-aktigt med Yubikey eller liknande, och
lägger mest krut på att fundera ut scenarion för hur de skulle utfärdas
och användas efter att ha lusläst redan existerande myndighetskrav.

Sen får väl allt ihop federeras ihop i backend mellan utgivare med SAML
(brr...) som Sweden Connect verkar vilja ha. Men det hoppas jag att vi
inte ska behöva ha så mycket att göra med. Det får utgivaren bekymra sig
om.

Utifrån våra krav kan sedan en utgivare börja låta folk registrera
Yubikeys (eller motsvarande som uppfyller samma standard), kanske på
samma ställen som Freja, alltså ATG-ombud eller liknande.

-- 
MC, https://hack.org/mc/
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/