[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?Den fre 17 dec. 2021 kl 20:57 skrev Michael Cardell Widerkrantz <mc@xxxxxxxx>:
>
> Jag ligger lite efter...
>
> Christoffers tre punkter (Maktlöshet, Tillit i olika sammanhang,
> Resilience) är bra men också väldigt ambitiösa.
>
> Ska vi inte försöka med samla krav för någon slags minimum viable
> product till att börja med? Projektet kan sedan forsätta mot mer
> ambitiösa mål när det är uppnått.
>

Anledningen till att jag frågade om problembeskrivning är för att det
är svårt att kravställa när vi inte vet vad vi är ute efter,
vilket/vilka problem är det vi vill lösa? Är det en teknisk lösning
som behövs eller någoting annat?

Nästa steg tror jag är att fråga runt inom andra organisationer och
börja nätverka med de som redan har jobbat med dessa frågor under
månader och år. Hur ser dessa personer och organisationer på
situationen vi har i Sverige nu?

Med vänlig hälsning
-- 
Christoffer Holmstedt
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/