[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[eleg-projekt] PraktikaliteterHej e-leg-listan!

Jag tänker att det börjar bli dags att forma till oss lite bättre. Vi
behöver nån plats för projektarbetet (typ en kan-ban-tavla som man kan
ha i till exempel nextcloud). Vi behöver samla dokument och länkar.
Länkar kanske vi kan ha på vår projektsida hos dfri. Men en lösning där
var och en i projektledningen kan lägga in både länkar och dokument vore
bra. Annars blir det bara en diskussionsklubb.

-- 
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
Min publika nyckel hittas på hkp://keys.gnupg.net eller http://keys.gnupg.net
+46(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jabber/XMPP: odhagemikael@xxxxxxxxx
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
Matrix: @odhage:matrix.org
Session: OdhageSess

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/